Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 03 2015

niedokonca
Jest tylko jedna zasada. Nie krępować się i robić to na co ma się ochotę. Każdy ma prawo do własnego szczęścia.
— Sławomir Mrożek
niedokonca
4085 76be
niedokonca
Do najprzyjemniejszych momentów w życiu należą te, kiedy nie możesz przestać się uśmiechać po spotkaniu lub rozmowie.
— Stephen King
Reposted fromherside herside viaarrependimento arrependimento
niedokonca
niedokonca
Przecież 3844 nie znaczy dla ciebie to samo co dla mnie, prawda? Dla ciebie jest to tylko trzy, osiem, cztery i cztery. Ale ja mówię: "Cześć, 62 do kwadratu".
— Oliver Sacks "Mężczyzna, który pomylił swoją żonę z kapeluszem"
niedokonca
2086 4585 500
Reposted fromdouble double viaarrependimento arrependimento
5229 7573

Monty Python does it again. 1983, folks. 1983.

Reposted fromnymph nymph viaarrependimento arrependimento
niedokonca
6608 2927 500
Reposted fromkjuik kjuik viaarrependimento arrependimento
niedokonca
niedokonca
1901 861e 500
Reposted frominpassing inpassing viaarrependimento arrependimento
niedokonca
Sam mogę znieść ból, ale nie mógłbym znieść Twojego. To wymagałoby więcej siły niż posiadam.
— Outlander
Reposted frompensieve pensieve viaarrependimento arrependimento
niedokonca
1989 918a 500
Reposted fromribka ribka viaarrependimento arrependimento
niedokonca
0821 7531 500
Reposted fromDaisy88 Daisy88 viaarrependimento arrependimento
niedokonca
4570 1bf2
Reposted fromktosiowa ktosiowa viaarrependimento arrependimento
niedokonca

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

niedokonca
2091 cf6e
Reposted fromdusielecc dusielecc viaarrependimento arrependimento
niedokonca
2205 6331
Reposted fromnazarena nazarena viaarrependimento arrependimento
niedokonca

Closer (2004)
Reposted frompanimruk panimruk viaarrependimento arrependimento
niedokonca
9862 aead 500
Reposted fromlambadada lambadada viaarrependimento arrependimento
2903 6904 500

satnavtakrak:

sexyandthethief:

femme-and-furious:

pelicanchild:

naked fruit

i feel like i wasn’t supposed to see this

dont jerk off to this

Too late

Reposted frombwana bwana viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl