Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 05 2015

niedokonca

- Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.

— Cezary Kosiński
Reposted fromyourtitle yourtitle viamayamar mayamar

July 03 2015

0131 c39c 500
Reposted fromidiod idiod viaoll oll
niedokonca
0436 15cb 500
Ostatnia miłość pana Morgana(2013)
niedokonca
9280 3df7 500
Reposted fromMilcatopy Milcatopy viaToshi Toshi
niedokonca
8234 ca51
Reposted frombauarbeiterbabe bauarbeiterbabe vianaich naich
niedokonca
0248 900b
Reposted fromnazarena nazarena
niedokonca
0255 03be 500
Reposted fromnazarena nazarena
niedokonca
4010 67f4 500
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaToshi Toshi
niedokonca
a jeszcze ciągle czekam na ciebie 
a ty nie przychodzisz
— Halina Poświatowska
Reposted fromrol rol viaToshi Toshi
niedokonca
8601 7c8d
Reposted fromfungi fungi vianaich naich
niedokonca
Z poduszką mi do twarzy.
Reposted fromsatyra satyra viaszalony-virus szalony-virus
niedokonca
Jedną z najodważniejszych decyzji, jaką kiedykolwiek podejmiesz, będzie odrzucenie wszystkiego, co rani twoje serce i duszę.


— Brigitte Nicole
Reposted fromfreedomlover freedomlover vianaras naras
niedokonca
Żyję dla takich chwil, kiedy bierzesz haust powietrza
I krzyczysz: „Chwilo, proszę, bądź wieczna!”
— Leszek Kaźmierczak
Reposted fromLottie Lottie viapomruki pomruki
niedokonca
Jest między wami coś magicznego, nie ma co zaprzeczać.
I przez tę magię trudno będzie wam zapomnieć.
— Nicholas Sparks/ widzę, jak trzęsą Ci się dłonie. sam sobie zaprzeczasz
Reposted frombzdura bzdura vianergo nergo
niedokonca
9257 00c6
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viabiru biru
niedokonca
Przypadek - to Bóg przechadzający się incognito.
— Einstein
Reposted fromKamilogik Kamilogik viabutterfly94 butterfly94
niedokonca
Podobno ludzie, którzy wciąż gadają, nie mają o czym milczeć.
— O. Leon Knabit
Reposted fromnazwabyla nazwabyla viaarrependimento arrependimento
niedokonca
 Podkochuję się w Tobie powoli, ale za to systematycznie. 

— Witkacy
niedokonca
Wkrótce wynajdą mikroskop tak potężny, że zaczną odkrywać, że życie jest puste.
— Jack Kerouac, Trochę Dharmy.
Reposted frompeper peper viaarrependimento arrependimento
niedokonca
1874 26bb 500
Reposted fromkjuik kjuik viaarrependimento arrependimento
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl